Harem by night

21.068 

Author

Ebip Serafedino

Rozměr

80x80cm

Technika

Oil

Medium

canvas

Podpis

lower right

Rok

1998