Wit Pichurski
——Polský malíř a sochař——

Wit Pichurski se narodil v roce 1975 v Opole. V letech 1990 – 1995 studoval na Střední škole výtvarných umění v Opole. V roce 2000 s vyznamenáním ukončil studium sochařství na Akademii výtvarných umění v Krakově. O devět let později získal doktorát na postgraduálním studiu v Krakově. Dnes je docentem na Umělecké fakultě v Opole a své zkušenosti předává mladé generaci umělců. Kromě sochařství se věnuje malbě, kresbě a keramice.

V umění neustále dochází k nějaké transformaci okolního světa. Transformace, to jsou otázky a odpovědi. Každá otázka je výrazem obavy, každá odpověď je snaha ji uklidnit.

Wit Pichurski patří v Polsku ke špičce v moderní sochařské tvorbě. Hlavním objektem jeho děl je většinou člověk. Snaží se odhalit složitost lidské povahy s odkazem na duchovní, filozofickou či smyslnou sféru jeho samotné existence a nalezení rovnováhy. Používá k tomu nejrůznější materiály, jako jsou kámen, dřevo, bronz či akrylovou pryskyřici. Různé materiály pohromadě tvoří podle něj harmonii a ukazují svět takový, jaký dnes je. Vytváří nápaditá díla, obrazně stylizovaná, blízká symbolismu, ale i alegorická či syntetická. Na sochách je podle autora nejdůležitější to, co není na první pohled vidět. Svým dílům dodává filozofický rozměr, mnohdy vypadají jednoduše, avšak při hlubším prozkoumání divák uvidí přesně to, co vidět potřebuje. Jeho práce jsou spojením mnoha technik a forem.

Wit Pichurski je nejen vynikajícím sochařem, ale i malířem, který svou barevnou duši promítá na plátna i do svých soch. Snaží se zachytit nejen lidské bytí a každodenní skutečnosti, které prožíváme, ale i nekonečné otevírání prostoru či poznání vlastního svědomí.

Wit Pichurski se aktivně podílí na uměleckém životě, zúčastňuje se plenérů, výstav, sympozií a soutěží. Svou tvorbu pravidelně vystavuje nejen v Polsku, ale i v zahraničí a jeho umělecká díla jsou dnes součástí soukromých i veřejných sbírek. Je autorem a spoluautorem několika významných pomníků, které připomínají dějiny polského města Opole.

        AUTORSKÉ VÝSTAVY

 • 2000 – “Výběr“, Vídeňská univerzita, Rakousko
 • 2001 – “Dotek”, Opolská filharmonie, Polsko
 • 2001 – “Dotek II“, Kamieniec Ząbkowicki, Polsko
 • 2002 –  Prezentace prostorových forem, Dánsko
 • 2003 – “Mikro světy”, Galerie ZPAP, Opole, Polsko
 • 2005 – “Duše kamene”, Polská národní banka, Opole, Polsko
 • 2008 – “Na druhé straně”, Galerie Aktyn, Varšava, Polsko
 • 2009 – “Ukazatelé”, Galerie „Politechnika Krakowska“, Polsko
 • 2009 – “Šepot”, Székesfehérvár, Maďarsko
 • 2009 – “Okouzlení”, Mezninárodní veletrh v Poznani, Polsko
 • 2009 – “Vizionáři”, Villa Park, Opole, Polsko
 • 2010 – “Šepot”, Galerie moderního umění v Opole, Polsko

             KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY

 • 1999 – “Mystický prostor“, Galerie „Politechnika Krakowska“, Polsko
 • 2000 – “Druhá směna”,  Galerie “Szyb Wilson”, Kastovice, Polsko
 • 2001 – “Sakrální umění”, Univerzita v Bielefeldu, Německo
 • 2002 – “Obraz roku 2001”, Národní muzeum ve Varšavě, Polsko
 • 2002 – “Mechanika umění”, Galerie moderního umění v Opole, Polsko
 • 2004 – “Mechanika umění II”, Galerii MM, Chořov, Polsko
 • 2004 – “Umění bez hranic”, Galerie GSA, Hilversum, Nizozemsko
 • 2006 – “Žena”, Galerie “Stalowe Anioly“, Bytom, Polsko
 • 2006 –  Festival umění, Auxerre, Francie
 • 2008 –  Bastion Św. Jadwigi, Nysa, Polsko
 • 2009 –  Galerie „Aktyn“, Varšava, Polsko
 • 2010 – “Homo creator”, Diecézní muzeum, Opole, Polsko
 • 2010 – “Korespondence“, Galerie VBK, Berlín, Německo
 • 2013 – Galerie ARTisti&Co, Praha, Česká republika
 • 2014 – Galerie ARTisti&Co, Bratislava, Slovenská republika
 • 2015 – Galerie ARTisti&Co, Vídeň, Rakousko
 • 2018 – Orchard Gallery, Ostrava, Česká republika
 • 2019 – Orchard Gallery, Ostrava, Česká republika