Ladislav Hodný

Pro milovníky umění je určena výpravná a velmi pečlivě zpracovaná monografie jednoho z našich největších současných výtvarných umělců Ladislava Hodného. Jaké byly jeho tvůrčí začátky, kdo byl jeho vzorem a kde bere inspiraci, se můžete dočíst v trojjazyčné monografii vydané u příležitosti jeho výstavy v pražské síni Mánes v roce 2015. Kniha obsahuje více než 120 uměleckých děl.

Manuel Martinez

Manuel Martinez se narodil ve španělské Andalusii, ale už od čtyř let žije ve Francii. V jeho osobě se tak snoubí vlivy a tradice obou zemí, které ho inspirují a hluboce ovlivňují. Přes výrazný talent nebyla jeho cesta k vlastnímu výrazu a samostatné tvorbě vůbec jednoduchá.

Dnes je vyhledávaným umělcem a jeho obrazy jsou vystavovány po celém světě. Čtyřjazyčná monografie byla vydána u příležitosti velké retrospektivní výstavy v pražském Mánesu v roce 2018 a obsahuje více než sto obrazů.

Ebip Serafedino

Nezaměnitelný rukopis rodáka z Makedonie žijícího ve Francii přináší obdivovatelům moderního umění čtyřjazyčná monografie Ebipa Serafedina. Křest knihy byl spojen s výstavou v pražské síni Mánes v roce 2019, kde byla vystavována téměř všechna umělecká díla, která máte možnost v monografii shlédnout. 

Ladislav Hodný II.

Jindřich Bílek

Jindřich Bílek byl nejen vynikající umělec, ale také vášnivý hudebník. Lásku k hudbě se snažil přenést na plátno a vytvořit tak jedinečnou harmonii mezi hudbou a uměním. Dnes Jindřich Bílek patří k významným osobnostem západočeského regionu. Trojjazyčná obrazová monografie přináší čtenářům možnost nahlédnout do malířova života. Kniha byla vydána v roce 2019 im memoriam.

Jedinečné katalogy pro

každou naši výstavu…

Jedinečné katalogy pro

každou naši výstavu…