Reve interdit

19.299 

Author

Ebip Serafedino

Rozměr

81x100cm

Technika

Olej

Medium

plátno

Podpis

dole vpravo

Rok

2000