Golden Bull

6.221 

Author

Norbert Judt

Rozměr

70x100cm

Technika

kombinovaná technika

Medium

plátno

Podpis

dole vpravo

Rok

2018