Famille en Harmonie III.

12.866 

Author

Ebip Serafedino

Rozměr

73x92cm

Technika

Olej

Medium

plátno

Podpis

dole vlevo

Rok

2005